Turfoo
100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

le jockey ALEXIS VALDES

Date Cheval Dist Cote Place
USA-TURF PARADISE
01/05/23 RIGHT TO SUE (USA) 1200 3
USA-TURF PARADISE
26/04/23 J T'S A. T. M. (USA) 900 1
USA-TURF PARADISE
26/04/23 GODGUNSNCOUNTRY (USA) 1600 2
USA-TURF PARADISE
12/04/23 EXECUTIVE ACTION (USA) 1500
USA-TURF PARADISE
12/04/23 SASSY EINSTEIN (USA) 1600 4
USA-TURF PARADISE
05/04/23 MARGOT'S GIRL (USA) 1200 2
USA-TURF PARADISE
05/04/23 THATSALOTOFBLING (USA) 1100 4
USA-TURF PARADISE
03/04/23 AIN'T SHE DAHRLIN (USA) 1300 3
USA-TURF PARADISE
03/04/23 WEARENOTBADPEOPLE (USA) 1600 4
USA-TURF PARADISE
29/03/23 GOLD INCLUDED (USA) 1500 6
USA-TURF PARADISE
20/03/23 WEARENOTBADPEOPLE (USA) 1300 2
USA-TURF PARADISE
20/03/23 J T'S A. T. M. (USA) 1100 1
USA-TURF PARADISE
15/03/23 FAST TO FORTUNE (USA) 1600 3
USA-TURF PARADISE
15/03/23 ANGRY EMMY (USA) 1300 3
USA-TURF PARADISE
15/03/23 EXECUTIVE ACTION (USA) 1600 4
USA-TURF PARADISE
01/03/23 SEVEN SISTERS (USA) 1300 6
USA-TURF PARADISE
01/03/23 RIVER ROSE (USA) 1500 3
USA-TURF PARADISE
01/03/23 BLUE PARADISE (USA) 1600 4
USA-TURF PARADISE
28/02/23 HE'S A FLYIN (USA) 1000 4
USA-TURF PARADISE
28/02/23 JAZZ HANDS (USA) 1100 1
USA-TURF PARADISE
28/02/23 MARGOT'S GIRL (USA) 1200 7
USA-TURF PARADISE
27/02/23 FULL OF GRACE (USA) 1300
USA-TURF PARADISE
27/02/23 EXECUTIVE ACTION (USA) 1500 2
USA-TURF PARADISE
27/02/23 WEARENOTBADPEOPLE (USA) 1300 5
USA-TURF PARADISE
27/02/23 ANGRY EMMY (USA) 1200 3
USA-TURF PARADISE
26/02/23 GOLD INCLUDED (USA) 1600 3
USA-TURF PARADISE
20/02/23 SASSY EINSTEIN (USA) 1600 4
USA-TURF PARADISE
20/02/23 NASHVILLE SKYLINE (USA) 1100 1
USA-TURF PARADISE
20/02/23 THE PUBLIC HALO (USA) 1200 1
USA-TURF PARADISE
16/02/23 NORTHERN COCKTAIL (USA) 1300 6
USA-TURF PARADISE
16/02/23 NORTHERN COCKTAIL (USA) 1300 6
USA-TURF PARADISE
16/02/23 RIVER ROSE (USA) 1500 3
USA-TURF PARADISE
16/02/23 RIVER ROSE (USA) 1500 3
USA-TURF PARADISE
16/02/23 LADY JADE (USA) 1200 5
USA-TURF PARADISE
16/02/23 LADY JADE (USA) 1200 5
USA-TURF PARADISE
15/02/23 TRULY A MESS (USA) 1200 4
USA-TURF PARADISE
15/02/23 TWO GUNS (USA) 1600 6
USA-TURF PARADISE
15/02/23 FULL OF GRACE (USA) 1200 3
USA-TURF PARADISE
14/02/23 HARBOR THUNDER (USA) 1100 4
USA-TURF PARADISE
14/02/23 PASSED BY PAUL (CAN) 1600 2
USA-TURF PARADISE
14/02/23 FABSTRACTION (USA) 1200 2
USA-TURF PARADISE
13/02/23 HE'S A CANDY MAN (USA) 1200 7
USA-TURF PARADISE
13/02/23 ROCKY JACK (USA) 1100 6
USA-TURF PARADISE
13/02/23 SHORT JOURNEY (USA) 1300 2
USA-TURF PARADISE
13/02/23 TALKINGNONSTOP (USA) 1200
USA-TURF PARADISE
09/02/23 SHOTGUN RIDER (USA) 1600 2
USA-TURF PARADISE
09/02/23 AUTISM CAN DO (USA) 900 3
USA-TURF PARADISE
08/02/23 JAZZ HANDS (USA) 1300 3
USA-TURF PARADISE
08/02/23 FAST TO FORTUNE (USA) 1500 6
USA-TURF PARADISE
08/02/23 ANGRY EMMY (USA) 1200 3